เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า

2. การรับประกันสินค้า ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมสินค้าที่เสียหายอันเนื่องจากความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากวัสดุ หรือกระบวนการผลิตจากทางโรงงาน
(เฉพาะตัวถังไม่รวมถึงส่วนประกอบของแถม เช่น ลูกลอย ท่อ ฝาถัง และอุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง)  
3. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
- ชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน เช่น ลูกลอย ท่อ ฝาถังเป็นต้น
- การใช้งาน การขนย้ายและการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทฯ (ตามเอกสารคำแนะนำการติดตั้งดูแลรักษาที่มาพร้อมกับตัวสินค้า)
- การซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับแต่งที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ชิ้นส่วน วัสดุอื่นนอกเหนือจากชิ้นส่วนเดิม โดยมิได้มาจากบริษัทฯ
- การรื้อย้ายที่ผิดวิธี, การซ่อมแซมที่มิได้กระทำโดยบริษัทฯ
- การเสื่อมโดยความเก่า ความหมองของสีวัสดุ รวมถึงออกไซด์ของโลหะ
- อุบัติเหตุ อุบัติภัย รวมถึงภัยธรรมชาติ ภาวะจราจลหรือสงคราม
- การเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์  (ผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือ ผู้ที่มีชื่อในใบรับประกัน)
- ความเสียหายจากแรงกด แรงบีบ หรือแรงดัน ที่ผิดจากการใช้งานปกติ
- ความเสียหายต่อเนื่อง
4. การกระทำใดนอกเหนือคู่มือการใช้งานที่แนบมากับสินค้า ต้องสอบถามจากฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
5. การซ่อมหรือเคลมในระยะประกัน สามารถโทรมาแจ้งมายังฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
- กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดนอกเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

 

 

ความรับผิดชอบของลูกค้า

กรอกรายละเอียดการรับประกันเพื่อส่งกลับบริษัทฯ ภายใน 14 วัน 

 


ค่ามาตรฐานน้ำรับรอง
– pH ควรอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5
– คลอไรด์ไม่เกิน 250 ppm
– TDS ไม่เกิน 500 ppm
– อุณหภูมิไม่สูงกว่า 50 องศาเซลเซียส
* สำหรับน้ำประปามาตรฐาน กปน.กปภ. เท่านั้น ห้ามใช้บริเวณน้ำบาดาลและน้ำกร่อย

 

 

ระยะเวลาการรับประกัน

  

แท้งค์สแตนเลส JUMBO Stainless Steel water tank มอก.989-2562

แท้งค์สแตนเลส จัมโบ้ JUMBO          

 รับประกันตัวแท้งค์ 5 ปี

ถังน้ำบนดินพีอี JUMBO คู่ปั๊มน้ำ Hitachi

ถังน้ำคู่ปั๊ม รุ่น NARA DUO PACK   รหัส DPB

 

 

 

รับประกันตลอดการใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

หากมีการยกเลิกการผลิตสินค้า จะรับประกัน 30 ปี นับจากวันที่ซื้อ

หมายเหตุ : ปั๊มน้ำ Hitachi  รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี 

                                          รับประกันมอเตอร์ 10 ปี

ถังน้ำคู่ปั๊ม รุ่น BAMBU DUO PACK   รหัส DPB

 

 

รับประกันตัวถัง 25 ปี

หมายเหตุ : ปั๊มน้ำ Hitachi  รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี 

                                          รับประกันมอเตอร์ 10 ปี

ถังเก็บน้ำบนดินพีอี JUMBO อิลิคเซอร์ Elixir มอก.1379-2551

ถังเก็บน้ำบนดินพีอี  รุ่น NARA

 

รับประกันตลอดการใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

หากมีการยกเลิกการผลิตสินค้า จะรับประกัน 30 ปี นับจากวันที่ซื้อ

ถังเก็บน้ำบนดินพีอี  รุ่น Bambu Optimum

รหัส JBUXO

รับประกันตัวถัง 25 ปี

 

ถังเก็บน้ำบนดินพีอี  รุ่น Bambu Elixir

รหัส JBUX

รับประกันตัวถัง 25 ปี

ถังเก็บน้ำบนดินพีอี  รุ่น Grand Elixir

รหัส JGMX

รับประกันตัวถัง 25 ปี

ถังเก็บน้ำบนดินพีอี   รุ่น Eco Elixir

รหัส JGNX

รับประกันตัวถัง 25 ปี

ถังเก็บน้ำบนดินพีอี JUMBO มอก.1379-2551

ถังเก็บน้ำบนดินพีอี รุ่น Bambu          

รหัส JBU

รับประกันตัวถัง 20 ปี

 

ถังเก็บน้ำบนดินพีอี  รุ่น Grand           

รหัส JGM

รับประกันตัวถัง 20 ปี

 

ถังเก็บน้ำบนดินพีอี รุ่น Eco                

รหัส JGN

รับประกันตัวถัง 20 ปี

 

ถังเก็บน้ำบนดินพีอี รุ่น PURE             

รหัส JPE

รับประกันตัวถัง 20 ปี

หมายเหตุ : ยกเว้นสีน้ำเงิน รับประกันตัวถัง 15 ปี

ถังเก็บน้ำบนดินพีอี SABUY

ถังน้ำพีอี  รุ่น SABUY PRO ท่อใน        

รหัส SBG

รับประกันตัวถัง 15 ปี

 

ถังน้ำพีอี  รุ่น SABUY GRANITE         

รหัส SBG

รับประกันตัวถัง 15 ปี

 

ถังน้ำพีอี  รุ่น SABUY Plain Blue         

รหัส SBB

รับประกันตัวถัง 15 ปี

 

ถังน้ำพีอี  รุ่น SABUY Plain Grey         

รหัส SBT

รับประกันตัวถัง 15 ปี

 

ถังเก็บน้ำใต้ดิน JUMBO

ถังเก็บน้ำใต้ดิน                                     

รหัส  JUT

รับประกันตัวถัง 3 ปี

 

ถังบำบัดน้ำเสีย JUMBO

ถังบำบัดน้ำเสีย ADV                                    

รับประกันตัวถัง 5 ปี

 

ถังบำบัดน้ำเสีย PROMPT                     

รหัส JBSP

รับประกันตัวถัง 3 ปี

 

ถังบำบัดน้ำเสีย SABUY

ถังบำบัดน้ำเสีย SABUY สบาย              

รหัส SBS

รับประกันตัวถัง 1 ปี

 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดสินค้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า