แท็งค์น้ำสแตนเลส

แท้งค์เก็บน้ำ JUMBO 

คุณสมบัติ

 ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น/ลิตร

                                              

ความสูง

(เมตร)

ความกว้าง

(เมตร)

ทางน้ำเข้า

(นิ้ว)

ทางน้ำออก

(นิ้ว)

ทางน้ำทิ้ง

(นิ้ว)

JN350     3/4" 1" 1"
JN500     3/4" 1" 1"
JN550     3/4" 1" 1"
JN700     3/4" 1" 1"
JN850     3/4" 1" 1"
JN1000     3/4" 1" 1"
JN1100     3/4" 1" 1"
JN1250     3/4" 1" 1"
JN1400     3/4" 1" 1"
JN1500     3/4" 1" 1"
JN1600     3/4" 1" 1"
JN1800     3/4" 1" 1"
JN2000     3/4" 2'' 1"
JN2500     3/4" 2'' 1"
JN3000     3/4" 2'' 1"
JN4000     3/4" 2'' 1"
JN5000     3/4" 2'' 1"
JN6000     3/4" 2'' 1"
JNS550     3/4" 1" 1"
JNS700     3/4" 1" 1"
JNS1000     3/4" 1" 1"
JNS1100     3/4" 1" 1"
JNS2000     3/4" 2'' 1"
 
 
ตารางเลือกถังเก็บน้ำ
 รุ่น/ลิตร 400 500 700 800 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 4000 5000 6000

บ้าน        (คน)

1-2 1-2 2-3 2-3  4-5  5-6 7-8 8-9  9-10 11-12 14-15  16-20 21-25  26-30

สำนักงาน  (คน)

1-10 1-10  11-14 13-15 15-20 18-22 30-35 31-38 31-40 38-44 41-50 51-60 81-100  100-120