ถังเก็บน้ำใต้ดิน JUMBO 

คุณสมบัติ

 ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น/ลิตร

                                              

ความสูง

(เมตร)

ความกว้าง

(เมตร)

ทางน้ำเข้า

(นิ้ว)

ทางน้ำออก

(นิ้ว)

600L1.15 1.13 4"4"
800L1.15 1.28 4"4"
1000L1.36 1.25 4"4"
1000LH1.201.454"4"
1200L1.40 1.29 4"4"
1600L1.55 1.51 4"4"
2000L1.61 1.62 4"4"