คุณสมบัติ

หมายเหตุ เฉพาะรุ่นสีน้ำเงิน รับประกัน 15 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

 

รุ่น/ลิตร

                                              

ความสูง

(เมตร)

ความกว้าง

(เมตร)

ทางน้ำเข้า

(นิ้ว)

ทางน้ำออก

(นิ้ว)

ทางน้ำทิ้ง

(นิ้ว)

JPE-500G / JPE-500T 0.63 1.77 1" 1" 1"
JPE-700G / JPE-700T 0.75 1.85 1' 1" 1"
JPE-800G / JPE-800T 0.75 2.05 1" 1" 1"
JPE-1000G / JPE-1000T 0.91 1.86 1" 1" 1"
JPE-1200G / JPE-1200T 0.90 2.17 1" 1" 1"
JPE-1500G / JPE-1500T 1.01 2.01 1" 1" 1"
JPE-2000G / JPE-2000T 1.19 2.02 1" 2'' 1"
JPE-3000G / JPE-3000T / JPE-3000B 1.55 1.93 1" 2'' 1"
JPE-4000G / JPE-4000T / JPE-4000B 1.55  2.52  1" 2'' 1"
JPE-5000G / JPE-5000T / JPE-5000B 1.81  2.46  1" 2'' 1"
JPE-6000G / JPE-6000T / JPE-6000B 1.81  2.82 1"  2'' 1"

 

 

สี
 
ตารางเลือกถังเก็บน้ำ
 รุ่น/ลิตร 400 500 700 800 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 4000 5000 6000

บ้าน        (คน)

1-2 1-2 2-3 2-3  4-5  5-6 7-8 8-9  9-10 11-12 14-15  16-20 21-25  26-30

สำนักงาน  (คน)

1-10 1-10  11-14 13-15 15-20 18-22 30-35 31-38 31-40 38-44 41-50 51-60 81-100  100-120