คุณสมบัติ

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น/ลิตร

                                              

ความสูง

(เมตร)

ความกว้าง

(เมตร)

ทางน้ำเข้า

(นิ้ว)

ทางน้ำออก

(นิ้ว)

ทางน้ำทิ้ง

(นิ้ว)

JGNX-3000S / JGNX-3000T 1.55 1.93 1" 2" 1"
JGNX-4000S / JGNX-4000T 1.55 2.52 1' 2" 1"
JGNX-5000S / JGNX-5000T 1.81 2.46 1' 2" 1"
JGNX-6000S / JGNX-6000T 18.1 2.82 1' 2" 1"

สี
 
ตารางเลือกถังเก็บน้ำ
 รุ่น/ลิตร 400 500 700 800 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 4000 5000 6000

บ้าน        (คน)

1-2 1-2 2-3 2-3  4-5  5-6 7-8 8-9  9-10 11-12 14-15  16-20 21-25  26-30

สำนักงาน  (คน)

1-10 1-10  11-14 13-15 15-20 18-22 30-35 31-38 31-40 38-44 41-50 51-60 81-100  100-120