ถังเก็บน้ำ JUMBO รุ่น BAMBU

คุณสมบัติ

 ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น/ลิตร

                                              

ความสูง

(เมตร)

ความกว้าง

(เมตร)

ทางน้ำเข้า

(นิ้ว)

ทางน้ำออก

(นิ้ว)

ทางน้ำทิ้ง

(นิ้ว)

JBU-400S 0.62 1.62 1" 1" 1"
JBU-500S 0.69 1.66 1' 1" 1"
JBU-700S 0.75 1.85 1' 1" 1"
JBU-700HS 0.68 2.05 1' 1" 1"
JBU-1000S 0.93 1.86 1' 1" 1"
JBU-1500S 1.15 1.84 1' 1" 1"
JBU-2000S 1.20 2.09 1' 2' 1"

สี
 
ตารางเลือกถังเก็บน้ำ
 รุ่น/ลิตร 400 500 700 800 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 4000 5000 6000

บ้าน        (คน)

1-2 1-2 2-3 2-3  4-5  5-6 7-8 8-9  9-10 11-12 14-15  16-20 21-25  26-30

สำนักงาน  (คน)

1-10 1-10  11-14 13-15 15-20 18-22 30-35 31-38 31-40 38-44 41-50 51-60 81-100  100-120