ถังเก็บน้ำ JUMBO รุ่น BAMBU OPTIMUM

คุณสมบัติ

 ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น/ลิตร

                                              

ความสูง

(เมตร)

ความกว้าง

(เมตร)

ทางน้ำเข้า

(นิ้ว)

ทางน้ำออก

(นิ้ว)

ทางน้ำทิ้ง

(นิ้ว)

JBUXO400T 0.62 1.62 1" 1" 1"
JBUXO500T 0.69 1.66 1' 1" 1"
JBUXO700T 0.75 1.85 1' 1" 1"
 JBUXO700HT 0.68 2.05 1' 1" 1"
JBUXO1000T 0.93 1.86 1' 1" 1"
JBUXO1500T 1.15 1.84 1' 1" 1"
JBUXO2000T 1.20 2.09 1' 2' 1"

สี
 
ตารางเลือกถังเก็บน้ำ
 รุ่น/ลิตร 400 500 700 800 1000 1200 1500 1800 2000 2400 3000 4000 5000 6000

บ้าน        (คน)

1-2 1-2 2-3 2-3  4-5  5-6 7-8 8-9  9-10 11-12 14-15  16-20 21-25  26-30

สำนักงาน  (คน)

1-10 1-10  11-14 13-15 15-20 18-22 30-35 31-38 31-40 38-44 41-50 51-60  81-100  100-120